VPRAŠALNIK OVE 2030

Obkrožite oceno, v kolikšni meri se strinjate s posameznimi trditvami, pri čemer pomeni:
1 - se ne strinjam,
2 - zadovoljivo,
3 - dobro,
4 - zelo dobro in
5 - se zelo strinjam.


A. VIRI ENERGIJEB. KONKURENČNOST IN PORABA ENERGIJE


C. UČINKOVITA RABA ENERGIJE IN OBNOVLJIVI VIRI ENERGIJE


D. STORITVE ZA IZVEDBO UKREPOV


E. DEMOGRAFSKI PODATKI