UPITNIK OIE 2030

Odaberite ocjenu u kolikoj se mjeri slažete s pojedinim tvrdnjama, pri čemu su značenja sljedeća:
1 - ne slažem se,
2 - zadovoljavajuće,
3 - dobro,
4 - vrlo dobro i
5 - u potpunosti se slažem.


A. IZVORI ENERGIJEB. KONKURENTNOST I POTROŠNJA ENERGIJE


C. UČINKOVITA UPORABA ENERGIJE I OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE


D. USLUGE ZA PROVEDBU MJERA


E. DEMOGRAFSKI PODACI